Tour Châu Úc - Hành trình tham quan New Zealand xinh đẹp, liên tuyến Nam - Bắc đảo (8 ngày/ 7 đêm)


2%
OFF
Tour Châu Úc - Hành trình tham quan New Zealand xinh đẹp, liên tuyến Nam - Bắc đảo (8 ngày/ 7 đêm)
img-1536175914-3278-29792-76acae5a-d5be-826a-5cb99dbd4cb80c59__focalpointcropwzqynyw2ndasnjusntgsodusimpwzyisnjusmi41xq-11-02-2020-14-19-49.jpg
f99c-500c-4bf5-aa87-491b07c53a17-11-02-2020-14-19-54.jpg
Tour Châu Úc - Hành trình tham quan New Zealand xinh đẹp, liên tuyến Nam - Bắc đảo (8 ngày/ 7 đêm)
img-1536175914-3278-29792-76acae5a-d5be-826a-5cb99dbd4cb80c59__focalpointcropwzqynyw2ndasnjusntgsodusimpwzyisnjusmi41xq-11-02-2020-14-19-49.jpg
f99c-500c-4bf5-aa87-491b07c53a17-11-02-2020-14-19-54.jpg
2

(0 Lượt đánh giá)
  • Nơi bắt đầu: TP.HCM
  • Nơi đến: NEW ZEALAND
  • Thời gian: 9 ngày

Chọn ngày để bắt đầu đi thôi!

Từ loading 90,195,000 VND 92,150,000 VND

Tiết kiệm 1,955,000 VND