Tour Châu Mỹ - Hành trình khám phá Bờ Tây Hoa Kỳ (6 ngày/ 5 đêm) - Điểm đến hấp dẫn


Tour Châu Mỹ - Hành trình khám phá Bờ Tây Hoa Kỳ (6 ngày/ 5 đêm) - Điểm đến hấp dẫn
hoover-dam-ps-10-02-2020-15-59-49.jpg
grand-canyon-7-10-02-2020-15-59-53.jpg
Tour Châu Mỹ - Hành trình khám phá Bờ Tây Hoa Kỳ (6 ngày/ 5 đêm) - Điểm đến hấp dẫn
hoover-dam-ps-10-02-2020-15-59-49.jpg
grand-canyon-7-10-02-2020-15-59-53.jpg
2

(0 Lượt đánh giá)
  • Nơi bắt đầu: TP.HCM
  • Nơi đến: HOA KỲ
  • Thời gian: 6 NGÀY/ 5 ĐÊM

Chọn ngày để bắt đầu đi thôi!

Từ loading 45,139,000 VND 0 VND

Tiết kiệm -45,139,000 VND